+48885300606

System modułowy

System zapobiegania pęcherzykom powietrza ABPS-01

 • Automatyczne wykrywanie wtrąceń pęcherzyków powietrza
 • ABPS będzie autonomicznie identyfikować odpowiednie parametry
 • Monitorowanie procesu i wartości granicznych
 • Możliwe sterowanie zewnętrzne przez PLC

Filtr z detekcją zanieczyszczenia wkładu WFSD-01

 • Ciągłe monitorowanie wartości procesowych
 • Wyświetlacz do parametryzacji i wskazywania stanu filtracji
 • Cyfrowe wyjścia i złącze fieldbus do podłączenia do nadrzędnych jednostek sterujących
 • Solidna konstrukcja wkładów filtracyjnych

Filtr WFS-01

 • Solidna konstrukcja wkładu filtrującego dla dużej różnicy ciśnienia z dokładnością filtra  do 500 µm
 • Wymiana wkładów filtrujących bez użycia narzędzi
 • Zintegrowana śruba odpowietrzająca

Regulator ciśnienia medium WMDR-50

 • Precyzyjne sterowanie wartością zadaną średniego ciśnienia
 • Najniższy wpływ na ciśnienie wylotowe przy zmiennym ciśnieniu zasilania i przepływie medium
 • Precyzyjna i dokładna regulacja

Zawór zarządzający przepływem medium WGV-22-01

 • Odcięcie lub zmiana kierunku przepływu medium (konfigurowalne)
 • Całkowicie elektryczne sterowanie
 • Krótkie czasy przełączania, wysokie częstotliwości przełączania

Łączniki modułów MVS

 • Oszczędzające miejsce połączenie poszczególnych modułów
 • Upraszcza montaż i konserwację

Bufor smaru

 • Zintegrowany czujnik poziomu napełnienia w celu ciągłego pomiaru zawartości zbiornika z analogowym interfejsem elektrycznym
 • Zawór zabezpieczający przed zbyt wysokim ciśnieniem
 • Konstrukcyjna ochrona przed połączeniem się sprężonego powietrza tłoczącego z komorą wypełnioną medium
 • urządzenie z serii Walther Modular – mniejszy obszar instalacji, łatwy montaż i uproszczona konserwacja
 • Zapewnienie ciągłości dostawy medium, np. podczas uzupełniania lub wymiany beczki

System kartuszowy

 • Możliwość łączenia w moduły
 • Dostosowany do kartuszy Euro
 • Nadaje się do tłoczenia silikonów

Wzmacniacz ciśnienia

 • Zintegrowany zawór odpowietrzający po rozpoczęciu eksploatacji
 • Zintegrowany zawór zwrotny do redukcji pulsacji
 • urządzenie z serii Walther Modular – mniejszy obszar instalacji, łatwy montaż i uproszczona konserwacja
 • Łatwa integracja z istniejącymi systemami dostarczania smaru
 • Wzmacniacz ciśnienia Walther umożliwia realizację stosowanie długich przewodów lub rur bez utraty ciśnienia
 • Lokalny wzrost ciśnienia w przewodzie, bezpośrednio w miejscu działania.

Rozdzielacz

 • Dzięki zwartej, kompaktowej konstrukcji zajmuje mniej miejsca
 • Łatwy montaż bez użycia przewodów
 • Uproszczona konserwacja
 • Łatwa rozbudowa o kolejne wyjścia