+48885300606

Tłoczenie

System pomp WPS Basic

 • Zintegrowany system filtrów oraz manometr wskazujący ciśnienie medium
 • Automatyczne wyłączenie po całkowitym opróżnieniu pojemnika z medium
 • Dzięki odpowiednio ukształtowanym płytom dociskowym pojemnik z medium zostaje prawie całkowicie opróżniony
 • Sterowanie dwuręczne dla większego bezpieczeństwa opuszczania podnośnika pompy/płyty nadążnej
 • Bezstopniowa regulacja płyty dociskowej
 • Możliwość doposażenia w liczne akcesoria
 • Ekonomiczny wariant pomp do profesjonalnych zastosowań

System pomp WPS Advanced

 • Automatyczne, bezstratne odciążenie pompy i układu medium po wyłączeniu pompy
 • System filtrów i manometr ciśnienia medium w standardzie
 • System pompy wyłącza się automatycznie po całkowitym opróżnieniu pojemnika
 • Dzięki odpowiednio ukształtowanym płytom dociskowym pojemnik z medium zostaje prawie całkowicie opróżniony
 • Sterowanie dwuręczne dla większego bezpieczeństwa opuszczania podnośnika pompy/płyty nadążnej
 • Bezstopniowa regulacja płyty dociskowej
 • Możliwość doposażenia w liczne akcesoria
 • Ekonomiczny wariant pomp do zastosowań profesjonalnych w zautomatyzowanych aplikacjach i systemach
 • Automatyczne rozprężanie układu pod płytę nadążną, zapobiegające utracie medium

System pomp WPS Professional

 • Obsługa przez HMI z czytelnymi piktogramami
 • Zautomatyzowany kreator wymiany pojemników prowadzący operatora krok po kroku
 • Automatyczne odpowietrzanie po wymianie pojemnika
 • Ciągłe monitorowanie zanieczyszczenia zintegrowanego systemu filtrów medium
 • System BUS do pracy z nadrzędnymi jednostkami sterującymi
 • Dowolnie konfigurowalne, cyfrowe wyjścia alarmowe
 • Ciągłe monitorowanie i utrzymywanie zadanych parametrów procesu (ciśnienie, poziom napełnienia kontenerów, czas pracy, siła docisku płyty nadążnej)
 • Możliwość doposażenia w liczne akcesoria
 • Możliwa obsługa systemu pompy także przez mniej wykwalifikowany personel
 • Wzrost OEE dzięki unikaniu błędów powodowanych przez system tłoczący
 • Wariant pomp do zastosowań profesjonalnych w zautomatyzowanych aplikacjach i systemach
 • Automatyczne rozprężanie układu pod płytę nadążną, zapobiegające utracie medium

System pomp WPS Advanced Tandem

 • Nieprzerwane tłoczenie medium dzięki automatycznemu przełączeniu po całkowitym opróżnieniu pojemnika na drugą pompę
 • Dostarczanie informacji o statusie za pośrednictwem interfejsu cyfrowego dla nadrzędnej jednostki sterującej
 • Automatyczne, bezstratne rozprężenie pompy i układu medium po wyłączeniu pompy
 • W standardzie zintegrowany system filtrów oraz manometr wskazujący ciśnienie medium
 • Dzięki odpowiednio ukształtowanym płytom dociskowym pojemnik z medium zostaje prawie całkowicie opróżniony
 • Sterowanie dwuręczne dla większego bezpieczeństwa opuszczania podnośnika pompy/płyty nadążnej
 • Bezstopniowa regulacja płyty dociskowej
 • Możliwość doposażenia w liczne akcesoria
 • Możliwa nieprzerwana produkcja nawet podczas wymiany beczki
 • Nadaje się do wysoce zautomatyzowanych aplikacji i systemów
 • Automatyczne rozprężanie układu pod płytę nadążną, zapobiegające utracie medium

Mała jednostka tłocząca

 • Kompaktowa konstrukcja
 • Tłoczenie bezpośrednio z oryginalnego pojemnika
 • Długa żywotność
 • Wymienna płyta dociskowa dostosowana do pojemnika
 • Czujnik opróżnienia pojemnika
 • Ekonomiczny system tłoczenia dla różnych aplikacji
 • Idealny przy ręcznych stanowiskach pracy

System kartuszowy

 • Możliwość łączenia w moduły
 • Dostosowany do kartuszy Euro
 • Nadaje się do tłoczenia silikonów

Zaawansowana stacja odgazowująca

 • Łatwa integracja z istniejącymi systemami
 • Praca inline – wykrywanie i odprowadzanie medium, zawierającego pęcherzyki powietrza
 • Detekcja nawet najmniejszych pęcherzyków powietrza i ich natychmiastowe usuwanie
 • Prosta i intuicyjna obsługa poprzez bezpośrednie parametryzowanie na panelu operacyjnym (4,3″ Touch-Display) lub zdalny dostęp przez BUS system
 • Monitorowanie wartości procesu z predefiniowaną wartością graniczną i natychmiastowe zgłaszanie przekroczeń wartości dopuszczalnych.
 • Zwiększenie wydajności procesu, wzrost współczynnika OEE
 • Ciągłe, nieprzerwane dostarczanie medium, niezależne od ew. obecności bąbelków
 • Zintegrowany bufor zapewnia nieprzerwane dostarczanie medium również podczas procesu opróżniania i wymiany beczki

Homogenizacja z buforem smaru

 • Homogenizowanie oddzielonych/rozwarstwiających się mediów przed wtłoczeniem do systemu produkcyjnego
 • Parametry pierwszej homogenizacji (po wymianie pojemnika) i definiowalna homogenizacja pośrednia
 • Zintegrowany bufor medium dzięki któremu proces tłoczenia jest bardziej stabilny niż kiedykolwiek wcześniej
 • Możliwość doposażenia w liczne akcesoria
 • Brak odrzutów powstających w skutek niewłaściwej aplikacji medium spowodowanej separacją medium
 • Możliwość przygotowywania medium na miejscu
 • Ciągłe dostarczanie medium podczas procesów homogenizacji oraz podczas wymiany beczek umożliwia nieprzerwaną produkcję

Zbiornik nadciśnieniowy

 • Opcjonalnie wyposażony w nierdzewny stalowy lejek ułatwiający napełnianie
 • Wszystkie zbiorniki mogą być wyposażone w mieszadła na sprężone powietrze
 • Elektryczny czujnik poziomu medium lub alternatywnie wizualne wskaźniki poziomu
 • Możliwość stosowania z szeroką gamą zaworów Walther
 • Możliwe wersje specjalne
 • Wykonany ze stali nierdzewnej
 • Dostępne pojemności 2, 5, 12, 20, 40 litrów

Wzmacniacz ciśnienia

 • Zintegrowany zawór odpowietrzający po rozpoczęciu eksploatacji
 • Zintegrowany zawór zwrotny do redukcji pulsacji
 • urządzenie z serii Walther Modular – mniejszy obszar instalacji, łatwy montaż i uproszczona konserwacja
 • Łatwa integracja z istniejącymi systemami dostarczania smaru
 • Wzmacniacz ciśnienia Walther umożliwia realizację stosowanie długich przewodów lub rur bez utraty ciśnienia
 • Lokalny wzrost ciśnienia w przewodzie, bezpośrednio w miejscu działania.

Bufor smaru

 • Zintegrowany czujnik poziomu napełnienia w celu ciągłego pomiaru zawartości zbiornika z analogowym interfejsem elektrycznym
 • Zawór zabezpieczający przed zbyt wysokim ciśnieniem
 • Konstrukcyjna ochrona przed połączeniem się sprężonego powietrza tłoczącego z komorą wypełnioną medium
 • urządzenie z serii Walther Modular – mniejszy obszar instalacji, łatwy montaż i uproszczona konserwacja
 • Zapewnienie ciągłości dostawy medium, np. podczas uzupełniania lub wymiany beczki